Archiwa kategorii: Aktualności

Osiągnięcia uczniów

W Gminnym konkursie recytatorskim pt. Nakręceni na Herberta naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Gracjan Wanat, Krystian Witek oraz Iwona Wróbel.

W kategorii „Szkoła podstawowa VI-VII” Gracjan Wanat zajął I miejsce, a Iwona Wróbel – III miejsce.

Gratulacje dla zwycięzców oraz podziękowania dla wszystkich za udział i przygotowanie.

GBP w Lubeni

Nabór dzieci do przedszkola, I klasy i żłobka

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sołonce przypomina o trwającym naborze dzieci do przedszkola w wieku od 2,5 do 6 lat oraz naborze dzieci do pierwszej klasy.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 5 marca 2018 r. do końca roku szkolnego pełne wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz obiady dla wszystkich uczniów w naszej szkole są całkowicie zwolnione z opłat (możliwe, że tak będzie również w przyszłym roku szkolnym).

Informujemy, że od 1 września 2018 r. prowadzić będziemy przedszkole z projektu unijnego, które zostanie dofinansowane i zaoferuje bogatszą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych.

Informujemy również, że z dniem 1 września 2018 roku planujemy otworzyć żłobek dla dzieci w wieku od 0,5 roczku. Będzie to pierwszy i jedyny całkowicie nieodpłatny przez pierwsze dwa lata żłobek działający na terenie gminy Lubenia (wyżywienie i ubezpieczenie dzieci również nieodpłatne). W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka – ”SOLANKA” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dn. 20 marca 2018r. (wtorek) w Szkole Podstawowej w Sołonce o godz. 18:00
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20.03.2018r.
1. Wyłożenie listy obecności i poproszenie wszystkich przychodzących na zebranie o potwierdzenie przybycia.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Otwarcie Walnego Zebrania.
4. Wybór Sekretarza i Przewodniczącego obrad.
5. Przedstawienie porządku Obrad i podjęcie uchwały
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2017.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie planu pracy na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka –„Solanka” na rok 2018.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.