Dokumenty rekrutacyjne

Nasza placówka na bieżąco prowadzi rekrutację do klasy „0” w edukacji domowej, czyli obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola należy wypełnić poniższe dokumenty i dostarczyć je do dyrektora szkoły (osobiście lub na pocztę e-mail: nspsolonka@gmail.com).

  1. WNIOSEK
  2. PODANIE
  3. OŚWIADCZENIE
  4.  ANKIETA
  5. RODO