Dokumenty

Szkoła posiada następujące dokumenty:

Data nowelizacji 01.09.2018 r.

Przedmiotowe Zasady Oceniania obowiązujące w szkole:

 

Dokumenty zapisu dziecka do szkoły:

Karta zapisu dziecka do Oddziału Przedszkolnego – karta-zapisu-przedszkole
Karta zapisu dziecka do  Szkoły – karta_zapisu_do_szkoly