Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół (klasy IV-VIII) do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość – nauka zdalna).

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.) – informację na temat tego, jak będzie wyglądała nauka w systemie hybrydowym w naszej szkole, podamy w późniejszym terminie.
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach.