Harmonogram wydarzeń

Rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2022r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022r.
podstawa prawna: rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r.

Wszystkich Świętych;

·        1 listopada

Święto Niepodległości

·        11 listopada

Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2022r.
 

Ferie zimowe

16 –  29 stycznia 2023r.:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna


6 – 11 kwietnia 2023r.
 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2,4,5,8 maja 2023r.
podstawa prawna: rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r.

Egzamin ósmoklasisty

23, 24, 25 maja 2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

23, 24, 25 maja 2023r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2022r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2022r.