Język polski jest OK!

W trosce o zachowanie różnorodności językowej i kulturowej narodów, UNESCO ustanowiło dzień 21 lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego.

Pamiętając o wyjątkowym uroku i brzmieniu polszczyzny, uczniowie naszej szkoły tego dnia brali udział w niecodziennych lekcjach języka polskiego. Tradycyjną naukę zastąpiono sportową rywalizacją i grą. Uczniowie zmagali się z zagadkami i układali rozsypanki wyrazowe. W rozgrywkach grupowych mieli okazję wykazać się wiedzą na temat polskich przysłów i trudności językowych. Na koniec wyodrębnione grupy sprawdziły swe możliwości w grach językowych.