Odwiedziny Jego Ekscelencji ks. bp. Jana Wątroby

26 lutego 2018 r. o godz. 9:00 spodziewamy się w szkole  odwiedzin Jego Ekscelencji ks. bp. Jana Wątroby.