Klauzula informacyjna dla rodziców / uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla rodziców / uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sołonce z siedzibą w budynku Sołonka 23, 36-042 Lubenia, tel: 17 87 100 46,
email: nspsolonka@gmail.com

2. Kontakt z administratorem w Szkole w Sołonce możliwy jest pod numerem tel. 17 87 100 46, 882 171 777 lub adresem email: nspsolonka@gmail.com

3. Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Posiada Pan/Pani/dziecko prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Panu/Pani/dziecku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Zakończenie wyjazdów na basen do Strzyżowa.

W dniu 26 maja 2018r. uczniowie naszej szkoły zakończyli wyjazdy na basen do Strzyżowa. Wyjazdy na basen trwały od października 2017r. do końca maja 2018r. Dzieci chętnie wstawały rano w soboty, by pojechać na basen. Mogli im towarzyszyć rodzice, którzy obserwowali naukę pływania swoich dzieci. Na basen również jeździli nauczyciele z naszej szkoły, którzy także sprawowali opiekę nad dziećmi. Dzięki tym wyjazdom, uczniowie oswoili się z wodą i nauczyli się pływać. Pływanie stało się dla niektórym jednym z ulubionych sportów. Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu na basenie!!!

 

Zaprojektuj okładkę i wygraj książki dla swojej szkolnej biblioteki

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Instytut Kreatywności i Biznesu będący pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Czytelniczych Zakochani Zaczytani.

Tematem pracy jest projekt okładki ulubionej książki. Praca musi być wykonana w formacie A4. A do jej wykonania uczniowie mogą używać kredek, pasteli oraz farb.

Nagrodą jest pakiet książek do biblioteki szkolnej.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

http://ikib.com.pl/zaczytani-zakochani

Prace należy składać do 30 maja u pani Agnieszki.

 

 

 

 

Wywiadówka

Dnia 5 kwietnia 2018 r (czwartek)  w naszej szkole odbędzie się wywiadówka

godzina 17:00 klasy I-II

godzina 17:30 klasy IV, V, VI

Serdecznie Zapraszamy Wszystkich Rodziców

Życzenia świąteczne

„Alleluja dziś śpiewamy,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
Tego świata Odkupiciel”.
Gdy nadejdą Święta,
niech nadzieja i radość
zastukają do Państwa drzwi,
a Wielkanoc przyniesie
pomyślność, szczęście
i piękny uśmiech każdego dnia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.
Wesołych i ciepłych świąt Wielkanocnych!
Życzą:
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie
Niepublicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sołonce
oraz Zarząd Stowarzyszenia- „Solanka”

      WESOŁYCH ŚWIĄT

 

Nabór dzieci do przedszkola, I klasy i żłobka

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sołonce przypomina o trwającym naborze dzieci do przedszkola w wieku od 2,5 do 6 lat oraz naborze dzieci do pierwszej klasy.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 5 marca 2018 r. do końca roku szkolnego pełne wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz obiady dla wszystkich uczniów w naszej szkole są całkowicie zwolnione z opłat (możliwe, że tak będzie również w przyszłym roku szkolnym).

Informujemy, że od 1 września 2018 r. prowadzić będziemy przedszkole z projektu unijnego, które zostanie dofinansowane i zaoferuje bogatszą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych.

Informujemy również, że z dniem 1 września 2018 roku planujemy otworzyć żłobek dla dzieci w wieku od 0,5 roczku. Będzie to pierwszy i jedyny całkowicie nieodpłatny przez pierwsze dwa lata żłobek działający na terenie gminy Lubenia (wyżywienie i ubezpieczenie dzieci również nieodpłatne). W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły.