Plan zajęć dodatkowych

ZAJĘCIA DODATKOWE 2022 rok (56 GODZ):

(wynikające z § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

 JADWIGA PRZYBYŁO – ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (20 godz.)
CZWARTEK 7.50 – 8.35
CZWARTEK 12.15 – 13.00
Terminy zajęć: 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11, 17.11, 24.11

ELWIRA DRĄŻEK – ZAJĘCIA EMOCJONALNO-SPOŁECZNE (36 godz.)
PONIEDZIAŁEK 7.50 – 8.35
PONIEDZIAŁEK 8.40 – 9.25
WTOREK  9.35 – 10.25
WTOREK 11.25 – 12.10
 ŚRODA 12.15 – 13.00

TERMINY ZAJĘĆ: 19.09 – 2 godz., 20.09 – 2 godz., 21.09 – 1 godz. 26.09 – 2 godz., 27.09 – 2 godz.,
28.09 – 1 godz., 03.10 – 2 godz., 04.10 – 2 godz., 05.10 – 1 godz., 10.10 – 2 godz.,
11.10 – 2 godz., 12.10 – 1 godz., 17.10- 2 godz.,18.10. – 2 godz., 19.10 – 1 godz.,
24.10 – 2 godz., 25.10 – 2 godz., 26.10 – 1 godz., 07.11 – 2 godz., 08.11. – 2 godz.,
09.11 – 1 godz., 16.11 – 1 godz.

ZAJĘCIA WYNIKAJĄCE Z ORZECZEŃ