Rekrutacja/Dokumenty LO

Dokumenty związane z rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego w Edukacji Domowej:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. Podanie
 3. Ankieta
 4. Oświadczenie 1
 5. Oświadczenie 2
 6. Oświadczenie 3
 7. Deklaracja_wyboru_rozszerzeń_-_4-letnie_NLO-w-Sołonce
 8. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023r.
 9. Deklaracja wyboru drugiego języka obcego
 10. RODO
 11. Deklaracja przedmiotu do wyboru dla klasy I

 

Prosimy także o dostarczenie do szkoły (osobiście bądź w postaci skanu na pocztę: nspsolonkaed@gmail.com), następujących dokumentów:

 1. Opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (jeśli uczeń taką posiada),
 2. Świadectwa ukończenia ostatniej klasy.