Placówka wsparcia dziennego- „SOLANA”

Od dnia 1.09.2018, dzięki dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka – „SOLANKA” realizuje projekt pod nazwą „Sołonka wspiera rodzinę”. Zapraszamy do zapisów dzieci i dorosłych do wsparcia udzielanego w ramach projektu: opieki nad dziećmi i zajęć wykwalifikowanej kadry w ramach placówki wsparcia dziennego oraz zajęć rozwijających kompetencje związane z przedsiębiorczością u dorosłych. Szczegóły w sekretariacie projektu. 

Projekt pod nazwą: „Sołonka wspiera rodzinę”

realizowany w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 RPO WP na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie nr 8.4

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka – „SOLANKA”

Sołonka 23, 36-043 Sołonka

NIP 8133664476, REGON 180757440