Dokumenty szkolne

Szkoła posiada następujące dokumenty:

oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Przedmiotowe Zasady Oceniania obowiązującego w szkole:

Dokumenty zapisu dziecka do szkoły:

Karta zapisu dziecka do Oddziału Przedszkolnego – karta-zapisu-przedszkole
Karta zapisu dziecka do  Szkoły – karta_zapisu_do_szkoly