Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego
w naszej szkole odbyło się 22 czerwca. Dzieci odebrały świadectwa i dyplomy, a rodzice podziękowania za pracę na rzecz szkoły.