Szkoła

szkolasolonka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Sołonce jest prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka”. Wyjątkowość tej szkoły polega na tym, iż mała liczebność uczniów w poszczególnych klasach umożliwia większą indywidualizację procesu nauczania i wychowywania.
Wszyscy uczniowie bardzo aktywnie włączają się w organizację uroczystości wewnątrzszkolnych, a także imprez przygotowywanych dla społeczności lokalnej. Równie  chętnie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, np. w konkursie plastycznym   o zasięgu ogólnopolskim, zorganizowanym w ramach Festiwalu Marynistycznego – Rafał Czarnik otrzymał wyróżnienie. Jednym z największych sukcesów uczniów z klas: IV i V jest zajęcie I miejsca w etapie rejonowym konkursu „Literatura i dzieci. Najbliżsi”, który odbył się 20 listopada 2013 r. w Lubeni.
9 stycznia 2014 r. zorganizowaliśmy I gminny „Przegląd kolęd i pastorałek” połączony z konkursem plastycznym „Aniołek najpiękniejszy”.
Nasi uczniowie uczestniczą także w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, rytmiki, języka niemieckiego, kółka szachowego i sztuki walki KEMPO. Raz w tygodniu odbywa się również dodatkowa lekcja muzyki, na której młodzież uczy się tańców, które uświetniają szkolne uroczystości.
Organizujemy również dla naszych uczniów wyjazdy do Filharmonii Podkarpackiej i teatrów.
W naszej szkole społeczność przedszkolną tworzą dwie grupy dzieci podzielone według wieku: pierwsza grupa – 3 i 4 latki, druga grupa – 5 i 6 latki. Celem naszym jest tworzenie przyjaznego, środowiskowego przedszkola, w którym uwzględnia się indywidualne potrzeby każdego dziecka. Nasz cel osiągany jest małymi kroczkami w poczuciu bezpieczeństwa i zadowolenia dzieci i rodziców.
Każde dziecko i każdy uczeń jest kimś niesamowicie ważnym. To wpływa na wszechstronny rozwój, a także pozytywne budowanie poczucia własnej wartości.
Organ prowadzący szkołę SRW SOLANKA pozyskuje środki finansowe między innymi pisząc projekty. W ten sposób zostało zakupione wyposażenie do świetlicy i sali przedszkolnej.

Redagowała: Anna Tonia