SZKOLNA DYSKOTEKA

Samorząd uczniowski zaprasza wszystkich uczniów klas II-VII na szkolną dyskotekę, która odbędzie się 20 czerwca 2018 r. (środa) w godzinach od 15:00 do 17:00.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

Zawody w Połomi

Chłopcy z naszej szkoły wybrali się na Turniej Piłki Nożnej tym razem do Połomi Drużyna w składzie klasa II Kacper Krok, Kajetan Wanat, klasa IV Oskar Barć, Adrian Krok, Hubert Wasilewski, klasa V Rafał Czarnik, Kacper Kondracki. Zajęli III miejsce – gratulacje zwłaszcza, że grali z dużo od siebie starszymi zawodnikami.

Wycieczka do Krakowa

Dnia 29 maja uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę krajoznawczo – edukacyjną do Krakowa. Zwiedzili Drogę Królewską, pospacerowali po ulicach, którymi na Wawel podążali królowie, zagraniczne poselstwa, znakomici goście, którzy przybywali do królewskiego miasta na uroczystości takie jak: koronacje, śluby, pogrzeby. Wybranymi miejscami, które również zobaczyli były Wzgórze Wawelskie, Smocza Jama, ulica Kanoniczna, ulica Grodzka, kościół Franciszkanów, Pałac Biskupi, dziedziniec Collegium Maius, Rynek Główny z Kościołem Mariackim, Sukiennicami, kościołem św. Wojciecha i wieżą Ratuszową, ulica Floriańska, następnie przejście na Kazimierz . Kolejną atrakcją dla dzieci było Muzeum Inżynierii Miejskiej , w którym mogli przetestować różne ciekawe urządzenia. Następnie oglądnęli Wystawę Figur Stalowych i odwiedzili Ogród Doświadczeń.

Czytaj dalej Wycieczka do Krakowa

Klauzula informacyjna dla rodziców / uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla rodziców / uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sołonce z siedzibą w budynku Sołonka 23, 36-042 Lubenia, tel: 17 87 100 46,
email: nspsolonka@gmail.com

2. Kontakt z administratorem w Szkole w Sołonce możliwy jest pod numerem tel. 17 87 100 46, 882 171 777 lub adresem email: nspsolonka@gmail.com

3. Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Posiada Pan/Pani/dziecko prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Panu/Pani/dziecku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Zakończenie wyjazdów na basen do Strzyżowa.

W dniu 26 maja 2018r. uczniowie naszej szkoły zakończyli wyjazdy na basen do Strzyżowa. Wyjazdy na basen trwały od października 2017r. do końca maja 2018r. Dzieci chętnie wstawały rano w soboty, by pojechać na basen. Mogli im towarzyszyć rodzice, którzy obserwowali naukę pływania swoich dzieci. Na basen również jeździli nauczyciele z naszej szkoły, którzy także sprawowali opiekę nad dziećmi. Dzięki tym wyjazdom, uczniowie oswoili się z wodą i nauczyli się pływać. Pływanie stało się dla niektórym jednym z ulubionych sportów. Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu na basenie!!!

 

Zawody piłki nożnej

Dnia 17 maja 2018 roku w Rzeszowie odbyły się zawody piłki nożnej Juventus  Academy Rzeszów. Sześciu chłopców z naszej szkoły  pod opieką pana Wojciecha Mlaś wzięło udział w zawodach. Z klasy IV zagrali Hubert Wasilewski, Oskar Barć, Adrian Krok z klasy II Emanuel Bator, Kacper Krok, Kajetan Wanat.  Wywalczyli IV miejsce dla naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy

 

Występ SOLON DANCE w Rzeszowie

Dnia 20 maja w niedzielę na  rynku rzeszowskim odbyło się Święto Rodziny organizowane przez Caritas rzeszowski . Podczas tego święta wystąpił nasz szkolny zespół SOLON DANCE  prowadzony przez Panią Agatę Nykiel. Nasi uczniowie pięknie wystąpili na kolejnej dużej scenie. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków.