Harmonogram wydarzeń

Rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


podstawa prawna: rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r.

Wszystkich Świętych;

·        1 listopada

Święto Niepodległości

·        11 listopada

Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2023r.
 

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna


30 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2, 7, 8, 9, 31 maja 2024 r.
podstawa prawna: rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r.

Egzamin ósmoklasisty

14, 15, 16 maja 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 14, 15, 16maja 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2024r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.