LOWE

LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Sołonce

1.09.2020 w Niepublicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sołonce powstanie Lokalny Ośrodek Wsparcia Edukacji, dzięki pozyskanemu grantowi z programu MEN-u.

Celem przedsięwzięcia jest powstanie, rozwój oraz zapewnienie trwałości Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE), zlokalizowanego na terenie gminy wiejskiej Lubenia,
w miejscowości Sołonka w województwie podkarpackim.
LOWE zostanie utworzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka „Solanka”, które jest organem prowadzącym dla szkoły podstawowej i przedszkola we współpracy z Instytucją Rynku Pracy – zarejestrowana w  rejestrze Przedsiębiorców CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki – PROJEKTY Ewa Mackiewicz.

Celem ogólnym Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych
i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły
w jej nowej roli – jako centrum edukacji nieformalnej.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Solonka – „SOLANKA” chce, aby szkoła w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi tworzyła ofertę uczenia się nie tylko dla dzieci, ale i dla ich Rodziców i Dziadków, słowem-  dla dorosłych.

Przygotowana przez Stowarzyszenie propozycja szkoleń w Ośrodku „LOWE” powstała w wyniku opracowanej diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne oraz jakie posiadają potencjał, który można i trzeba wykorzystać.
Bez objęcia wsparciem założonej grupy docelowej (osób 18 wzwyż), uczestnicy – przede wszystkim Ci zagrożeni wykluczeniem społecznym z Gminy Lubenia – nie otrzymaliby szansy poprawy swojej sytuacji na rynku pracy, a tym samym pogłębiłaby się ich, często, niekorzystna sytuacja zawodowa.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. a) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe na rynku pracy w obszarze ICT, j. obcych matematyki (eksperyment) oraz umiejętności uniwersalne tj. kreatywność, praca w grupie,
 2. b) zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, w tym skutecznej komunikacji, budowania wizerunku,
 3. c) warsztaty rozwijające przedsiębiorczość (trening ekonomiczny),
 4. d) wizyty studyjne w celu integracji lokalnych pracodawców i mieszkańców gminy oraz podnoszenia wiedzy uczestników nt. możliwości zatrudnienia u przedsiębiorców z regionu.

oraz:

 1. e) zakup 10 komputerów wraz z oprogramowaniem użytkowym. Sprzęt będzie wykorzystywany bezpośrednie do zaplanowanych w projekcie działań w tym do rozwijania kompetencji kluczowych w obszarze ICT, prowadzenia treningów z uczestnikami w zakresie zdobywania wiedzy praktycznej nt. możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach edukacji poza formalnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy 200 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej
(tj. 18 – wzwyż.) z obszaru gminy Lubenia, tj. zgodnie z Kodeksem Cywilnym, uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie Gminy Lubenia:

 • rodziców lub opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny,
 • osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych,
 • osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości),
 • osoby dorosłe związane z rolnictwem,
 • osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 • osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
 • osoby dorosłe w wieku 45+

Preferowane są osoby nieaktywne zawodowe i bezrobotne (w tym kobiety), które otrzymają punkty premiujące na etapie rekrutacji. 

Wnioskodawca nie wyklucza objęcia wsparciem większej ilości niż 200 uczestników. Będzie to wynikało z realnych potrzeb i zainteresowania projektem. W przypadku bardzo dużego zainteresowania, wsparciem objętych zostanie więcej osób.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby dorosłe z terenu Gminy Lubenia do kontaktu z koordynatorem: 

Franciszek Bator tel. kontaktowy 888-848-592  ,

e-mail: lowesolonka@gmail.com.

Więcej informacji można znaleźć w aktualnościach LOWE.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU LOWE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE dla odbiorców LOWE

Oświadczenie uczestnika LOWE

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa odbiorców Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w ramach projektu „Familijne LOWE”