Dokumenty żłobka

NUMER KONTA BANKOWEGO ŻŁOBKA „RADOSNE SŁONECZKO”
05  9161  0001  0004  5203 2000 0040

Urząd Gminy Lubenia dofinansowuje pobyt każdego  dziecka zamieszkałego na terenie gminy w kwocie 300 zł miesięcznie

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „RADOSNE SŁONECZKO” W SOŁONCE
Regulamin organizacyjny Żłobka Radosne Słoneczko
Wyprawka dla dzieci do żłobka
Oświadczenie o stanie zdrowia – żłobek

CENNIK – ŻŁOBEK – ważny od 01.09.2023

Plan pracy żłobka 2023/2024