Archiwum kategorii: Aktualności LOWE

Celem przedsięwzięcia jest rozwinięcie usług społecznych w obszarze edukacji dla osób dorosłych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka – „SOLANKA”, świadczonych
w sposób zdeinstytucjonalizowany.

Obecnie prowadzimy żłobek, przedszkole i szkołę podstawową oraz liceum w ramach edukacji domowej, natomiast widzimy potrzebę przygotowania oferty podnoszenia umiejętności dla osób dorosłych. 

Posiadamy zasoby własne w postaci budynku, mamy zasoby kadrowe i administracyjne. 

Niniejszy projekt ma na celu modernizację naszych zasobów, tak, żebyśmy mogli prowadzić edukację skierowaną również do osób dorosłych.

Żeby osiągnąć zamierzone cele, planujemy przeprowadzić prace adaptacyjne wewnątrz budynku. Chcemy dostosować pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, żeby mogły stanowić zaplecze, które jest niezbędne do prowadzenia tego typu kształcenia (np. kształcenie praktyczne – potrzebne jest miejsce do wykonywania ćwiczeń lub trzymania różnych narzędzi i sprzętu). 

Ponadto planujemy zakupić sprzęt ICT oraz meble i sprzęt, dzięki którym będziemy mogli działać w sposób profesjonalny i oferować usługi wysokiej jakości. Obok wydatków typowo infrastrukturalnych, planujemy również pozyskać plan działania, zawierający informacje dotyczące wprowadzenia na rynek nowej oferty, oraz wytyczne i wskazówki, a także konkretne programy kursów, skierowane do osób dorosłych. 

Dzięki temu nasza oferta będzie kompletna i będziemy mogli szybko zacząć działać na rynku, oferując usługi zarówno płatne jak i bezpłatne.

Z kolei w ramach działań bieżących zaangażujemy osobę w celu skutecznego wdrożenia działań modernizacyjnych w tym przygotowania atrakcyjnej oferty nowych usług społecznych, prowadzenia marketingu i wyszukiwania nowych klientów oraz kontraktów.

Przedsięwzięcie pn. „Nowe usługi społeczne dla lokalnego środowiska” zostało sfinansowane w ramach PROGRAMU „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025.

Dofinansowanie z UE przyznano dla STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SOŁONKA „SOLANKA” w wys. 140 000,00

Błogosławione spotkanie z o. Józefem Witko OFM. 

Dnia 20.02.2023 r do naszej szkoły w Sołonce  zjechały tłumy. 

A to za sprawą o. Józefa Witko OFM, który zgodził się przyjąć zaproszenie i po raz kolejny odwiedził naszą lokalną społeczność. Program spotkania był bardzo napięty. Najpierw Ojciec Józef spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami Gminy Lubenia. Opowiedział im historię o tym, że największym skarbem i bogactwem człowieka jest wiara, a moc miłości znajdujemy w tabernakulum. 

Później odbył się uroczysty obiad ze wszystkimi pracownikami Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka – „SOLANKA”.  Po obiedzie o. Józef zwiedził tężnie solankowe, zaczerpnął świeżego powietrza i skorzystał z naturalnych sołeńskich dobrodziejstw. 

W Godzinie Miłosierdzia – o 15:00 rozpoczęła się konferencja, na którą  przybyli mieszkańcy z Sołonki i okolicy. Ojciec Józef mówił o sile pozytywnego nastawienia do życia, o tym, że każdy człowiek jest naszym darem i radością i że powinniśmy się cieszyć z najmniejszych rzeczy: z deszczu, z pięknych widoków, z tego, co przynosi każdy dzień. Mówił o sile błogosławieństwa. O roli ojca w życiu dzieci. Nie zabrakło czasu na zadawanie pytań przez uczestników. 

Później przenieśliśmy się do Kościoła pw. św. Wojciecha, gdzie o. Józef odprawił Msze Św., a po niej uczestniczyliśmy w modlitwach o uzdrowienie i uwolnienie. Ojciec Józef udzielił również indywidualnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk i poświecił przyniesione sakramentalia. 

 Uczniowie  naszej szkoły wzbogacili Mszę Św. pięknym śpiewem.

W imieniu wszystkich za te wyjątkowe rekolekcje i przewodniczenie Mszy Świętej – Ojcu Józefowi, podziękowała pani Bożena Bator – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka – „SOLANKA”. 

Wszyscy wróciliśmy do naszych domów  umocnieni,  pełni ufności i wiary, pełni Bożej radości. 

     

Zachęcamy do obejrzenia filmików

 

 

SZKOLENIE-ROZLICZANIE PIT-37

W dniu 31.01.2023r. w LOWE w Sołonce odbyło się szkolenie z rocznego rozliczania deklaracji podatkowej PIT-37 w formie elektronicznej. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy nabyli praktycznych umiejętności w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022.

Zajęcia komputerowe z programu Corel Painthop pro x8 w LOWE

12.01.2023 r. odbyły się zajęcia komputerowe z programu Corel Painthop pro x8 w ramach projektu LOWE. Prowadząca – pani Wioletta Hanus – tłumaczyła uczestnikom szkolenia jak tworzyć obiekty graficzne, modyfikować i skalować obrazy, umieszczać na nich tekst oraz prawidłowo skorygować perspektywę. Obecni na szkoleniu zapoznali się z technikami barwnej i tonalnej optymalizacji, likwidacji aberracji chromatycznej i artefaktów. Dowiedzieli się także na czym polega korekcja zniekształceń beczkowych i efektu rybiego oka oraz nauczyli się korzystać w warstw, masek i kanałów. Ponadto, opanowali zasady retuszu fotografii i obróbki zdjęć w formacie JPEG, RAW.

Warsztaty bożonarodzeniowe w LOWE

Bożonarodzeniowy stroik

Dekoracje bożonarodzeniowe sprawiają, że możemy poczuć magię świąt. Święta to dobra okazja do wspólnego tworzenie ozdób świątecznych i choinkowych, to także świetna i kreatywna zabawa! Stroiki bożonarodzeniowe to pełne uroku dekoracje, a wykonane samodzielnie stanowi piękną i unikalną ozdobę, która jest doskonałą alternatywą dla komercyjnych ozdób.

14 grudnia  podczas warsztatów uczestnicy robili stroik świąteczny  ozdobiony świątecznymi elementami.

 

 

Konferencja z Ojcem JÓZEFEM WITKO w LOWE

Konferencja, jakiej nie było ! 
 
28 listopada społeczność Sołonki miała przywilej, aby uczestniczyć w konferencji, którą wygłosił Ojciec Józef Witko – wybitny charyzmatyk znany nie tylko w Polsce, ale na całym świecie kaznodzieja i rekolekcjonista. Od wielu lat odprawia Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe.
Każdego roku uczestniczy w nich kilkadziesiąt tysięcy osób.
 
Konferencja nosiła tytuł „W rodzinie wielopokoleniowej siła”. Ojciec Józef przybliżył nam historię patriarchów: Abrahama, Jego syna Izaaka, wnuka Jakuba i jego prawnuków, czyli dzieci Jakuba. Ich życie staje się jakby lustrem, w którym możemy się przejrzeć i odkryć koleje losy naszych przodków, ich zmaganie się ze złem, grzechami, nałogami i nawykami. Widzimy ludzkie wzloty i upadki, a także wspaniałą wierność Boga. On nigdy nie cofa raz danego słowa i nigdy nie opuszcza ani nie porzuca tych, których wybrał, nawet kiedy oni zawodzą, upadają lub zrywają swoją relację z Nim.
 
Ojciec Józef w trakcie konferencji podkreślał, że warunkiem szczęścia jest bycie częścią wspólnoty, co zawiera etymologia tego wyrazu (już w samym słowie „szczęście” mieści się słowo „część”). 
Dlatego każdy z nas rodzi się, wychowuje, wzrasta, dojrzewa, a w końcu umiera w otoczeniu rodziny. Dzięki niej otrzymuje życie, ale też dziedziczy zarówno wartości duchowe i materialne, jak i rysy twarzy, predyspozycje osobowe, czy cechy charakteru. 
Więzy krwi w rodzinie są niepowtarzalne i mają wpływ na całe nasze życie. 
 
Konferencja stała się zachętą do odrzucania zła, a wybierania dobra w budowaniu relacji rodzinnych. Ojciec Witko uświadamiał nas – odbiorców, że trzeba dołożyć wszelkich starań każdego dnia, aby nie powielać błędów przodków. 
Aby tak było, Ojciec Józef zachęcał do nieustannej modlitwy za żyjących członków rodziny i tych, którzy już odeszli. 
 
W ten sposób zbawienna łaska dotknie każdego z nas. Da również potrzebne siły kolejnym pokoleniom.
 
 
*przygotowano w oparciu o materiały zawarte w wygłoszonej konferencji i homilii oraz książki „Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba”, wydawnictwa Esprit.

Konferencja odbywała się w ramach projektu realizowanego przez Fundacje KADR „W rodzinie wielopokoleniowej siła – edukacja międzypokoleniowa”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z Programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej.