Kontakt

szkolasolonka

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sołonce
Sołonka 23
36-043 Lubenia
NIP: 8133756149
tel. 17 87 100 46
Dyrektor: Agata Nykiel tel. 882 171 777
Wicedyrektor: Barbara Patruś tel. 574 212 680
e-mail: nspsolonka@gmail.com
Bank Spółdzielczy w Lubeni: 39 9161 0001 0004 5203 2000 0010