Kadra

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ

W NIEPUBLICZNYM ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SOŁONCE

mgr AGATA NYKIEL – dyrektor szkoły, nauczyciel muzyki, rytmiki i tańca

mgr BARBARA PATRUŚ – wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr PAULINA SKOWRON – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody,
j. niemieckiego

     mgr JOANNA FILIP – nauczyciel wychowania przedszkolnego i plastyki 

mgr ANNA KUCHARZYK – KĘDZIA– nauczyciel j. angielskiego

mgr GRZEGORZ NYKIEL – nauczyciel historii, wos-u

mgr ANNA RYBKA- JAMIOŁ – nauczyciel j. polskiego, opiekun biblioteki

mgr JUSTYNA DOMKA – nauczyciel j. polskiego, opiekun biblioteki

mgr  MONIKA OWSIANA – nauczyciel biologii i chemii

mgr ANETA PELCnauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel świetlicy

ks. mgr JÓZEF TRELA
– nauczyciel religii

mgr BARBARA SZLACHTA – nauczyciel  informatyki

mgr IZABELA KORAB – nauczyciel geografii i historii

mgr ANDŻELIKA BARAN – nauczyciel wychowania przedszkolnego

 mgr KLAUDIA MIKRUT – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr ELWIRA DRĄŻEK – pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

mgr JADWIGA PRZYBYŁO – logopeda

mgr MAŁGORZATA WANAT – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

mgr KATARZYNA KRET– nauczyciel  wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

mgr ANNA TARAŃSKA – nauczyciel matematyki, fizyki (dodatkowe uprawnienia: nauczyciel  przyrody)

PRACOWNICY ADMINISTRACJI SZKOŁY

BOŻENA BATOR – księgowa, kadrowa

ANNA WRÓBEL – sekretarka

PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY

JOANNA RYBICKA – pomoc nauczyciela, opiekunka w żłobku

TERESA WRÓBEL – pracownik obsługi szkoły i przedszkola

KATARZYNA SOLECKA – pracownik obsługi szkoły i przedszkola

AGATA PIĘCIAK – pracownik obsługi żłobka

MAGDALENA WASILEWSKApracownik obsługi szkoły i przedszkola

ELŻBIETA KOZIEŁ –  pracownik obsługi szkoły