Szkoła

szkolasolonka

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sołonce jest prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka” od 2012 r. Początkowo szkoła funkcjonowała pod nazwą Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Sołonce. Od września 2017 r. stowarzyszenie przekształciło oddziały przedszkolne w przedszkole, dlatego powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny. Wyjątkowość tej szkoły polega na tym, iż mała liczebność uczniów w poszczególnych klasach umożliwia większą indywidualizację procesu nauczania i wychowywania. Od 2018 r., dzięki projektom unijnym, w zespole działa Żłobek „Radosne Słoneczko” oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Solana”. Od września 2017 r. prowadzimy również edukację domową. W związku z tym przybywa coraz więcej dzieci. Na chwilę obecną jest ich około 160.

W związku z dużym zainteresowaniem naszą szkołą, mamy możliwość zatrudniania coraz większej ilości kadry pedagogicznej oraz innych pracowników. Obecnie pracuje tutaj 25 osób – w szkole, przedszkolu i żłobku. W naszej szkole znajduje się gabinet psychologa szkolnego, który wspiera zarówno uczniów, ich rodziców, jak i pracowników naszej placówki. Zatrudniamy także logopedę i nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne. Kadrę pedagogiczną stanowi bardzo zgrany zespół pracowników. Wszyscy nasi nauczyciele mają wielokierunkowe wykształcenie, duże doświadczenie oraz mocno angażują się w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Od 2018 r. szkoła realizuje 5 projektów unijnych. Pierwsze dwa projekty pod nazwą „Pierwszy żłobek w gminie Lubenia 2018-2020” oraz „Sołonka wspiera rodzinę” były realizowane przez okres 24  miesięcy, a wysokość dotacji wraz z wkładem własnym wynosiła około 1700 000 zł. Dzięki tym projektom w szkole rozpoczął działalność Żłobek „Radosne Słoneczko”, do którego początkowo uczęszczało 15 dzieci oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Solana”, która miała pod opieką dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat. Powstało 7 nowych miejsc pracy. W maju 2017 r. został zatwierdzony nowy projekt unijny pt. „Dodatkowe miejsca przedszkolne w Sołonce”, którego wartość wraz z wkładem własnym wynosiła 225 000 zł. Realizowany był on przez 12 miesięcy. Projekt obejmował opieką 15 dzieci, a dzięki niemu powstało nowe stanowisko pracy. Od 1 września 2020 r. w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym realizowane są dwa kolejne projekty ze środków unijnych, tj. „Rozwój pierwszego żłobka w gminie Lubenia 2020-2022” oraz Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Kwota dofinansowania na okres 24 miesięcy dla projektu żłobkowego wynosi około 1 100 000 zł, a dla LOWE na okres 12 miesięcy około 250 000 zł. Dzięki tym projektom nastąpił rozwój żłobka w postaci adaptacji nowych pomieszczeń w budynku szkoły oraz zwiększyła się liczba miejsc w żłobku. Powstały nowe etaty pracy, a dzięki projektowi LOWE szkoła zyskała nowoczesną pracownię komputerową.

Od września 2012 r. wiele się zmieniło w budynku naszej szkoły. Sukcesywnie następowała poprawa bazy materialnej poprzez wykonanie remontów zewnętrznych i wewnętrznych budynku. Dzięki dotacji celowej z Gminy Lubenia budynek szkoły został docieplony i odmalowany. Następnie rozpoczęliśmy różne remonty i modernizacje wewnętrzne. Powstały nowe toalety na dolnym korytarzu i wyremontowaliśmy wszystkie sale lekcyjne. Dzięki funduszom z projektów unijnych powstała dodatkowa toaleta na parterze szkoły, sala lekcyjna na piętrze, przeprowadzono remont kuchni i jadalni, a także remont sali przeznaczonej na żłobek oraz placówkę wsparcia dziennego. W dalszej kolejności wyremontowaliśmy toalety na piętrze oraz nowe pomieszczenia, w których znajduje się obecnie żłobek. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy remont podłóg na korytarzach szkoły. Nastąpiło również doposażenie szkoły w komputery, sprzęt multimedialny, monitor interaktywny, artykuły sportowe, meble, zabawki, dywany, tablice magnetyczne i korkowe. Miało miejsce gruntowne uporządkowanie księgozbiorów w bibliotece szkolnej oraz wprowadzenie ich do programu MOL NET+ zakupionego w firmie VULCAN.

Nasza szkoła, oprócz nowoczesnej bazy lokalowej, posiada przede wszystkim bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Uczniowie i przedszkolaki poza realizacją podstawy programowej w szkole mają możliwość uczestnictwa w wielu wycieczkach i imprezach pozaszkolnych. Można wymienić tu wyjazdy do teatru, kina, filharmonii, cykliczne wyjazdy na basen do Strzyżowa, wyjazdy na narty, kulig, wycieczki historyczne i krajoznawcze, udział w lekcjach historycznych na Zamku w Łańcucie, udział w warsztatach doświadczalnych na Politechnice Rzeszowskiej, udział w warsztatach w Muzeum Kopernika w Warszawie, warsztatach kulinarnych w Fundacji „Żółty Talerz” w Warszawie i wielu innych, ciekawych atrakcjach. Ponadto, uczniowie uczestniczą w różnych konkursach, przeglądach i festiwalach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, np. Wojewódzki Konkurs Literatura i Dzieci, Ogólnopolski Festiwal Marynistyczny w Rzeszowie.

Życie naszej szkoły nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem. Uczniowie mają do wyboru bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych – koło języka angielskiego, niemieckiego i polskiego, kółko plastyczne, matematyczno-przyrodnicze, kółko szachowe, teatralne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia indywidualne z logopedii, rytmikę i zajęcia wokalno-taneczne, zajęcia sportowo-akrobatyczne, zajęcia kulinarne. Mają też możliwość prezentowania swoich talentów na forum klasy, szkoły, środowiska. Biorą udział w uroczystościach gminnych i wojewódzkich, np. dożynkach, Malinowym Święcie, piknikach rodzinnych, Święcie Matki
i Dziecka na Rynku w Rzeszowie, Narodowym Czytaniu  w Kaskadzie Solankowej. W szkole działa również zespół wokalno-taneczny Solon Dance, którego członkami są uczniowie i pracownicy naszej szkoły. Zespół w swoim repertuarze ma polskie tańce narodowe, tańce ludowe i regionalne z całego świata, a także tańce nowoczesne.

Nasza szkoła posiada także własny coroczny kalendarz imprez i wydarzeń szkolnych. Są to:

– Rozpoczęcie roku szkolnego
– Dzień Sportu
– Akcja Sprzątanie Świata
– Święto Edukacji
– Pasowanie na Ucznia
– Święto Niepodległości
– Akcja Góra Grosza
– Andrzejki
– Dzień Życzliwości
– Dzień Pluszowego Misia oraz Misie-Ratownisie
– Mikołaj
– Jasełka i Wigilia, Kiermasz świąteczny
– Dzień Babci i Dziadka
– Bal karnawałowy
– Gminny Konkurs Plastyczno- Muzyczny
– Dzień Kobiet
– Dzień Otwartej Szkoły
– Święto Konstytucji 3 Maja
– Dzień Talentów
– Święto Rodziny
–  Zakończenie roku szkolnego

Nasza szkoła współpracuje także z innymi szkołami oraz różnymi instytucjami. Są to:
– Szkoły w Lubeni, Straszydlu  i Siedliskach
– Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna nr 1 w Rzeszowie
– KMP w Boguchwale
– Gmina w Lubeni- GOPS w Lubeni
– GOK w Lubeni
– Biblioteka Gminna w Lubeni
– Caritas Podkarpacki
– Filharmonia Podkarpacka
– Teatr Maska w Rzeszowie
– WUP w Rzeszowie

W szkole od kilku lat realizujemy również programy „Mleko w szkole”, „Owoce
i warzywa w szkole” oraz program „Żółty Talerz” Fundacji Ewy Kulczyk.

Patrząc z perspektywy kilku lata można śmiało przyznać, że w naszej szkole panuje rodzinna, domowa atmosfera. Każde dziecko i każdy uczeń jest dla nas ważny.  Jest traktowany przez nas indywidualnie. To wpływa na wszechstronny rozwój, a także pozytywne budowanie poczucia własnej wartości.

Jako społeczność szkolna we wszystkich działaniach dnia codziennego staramy się nawiązywać do tradycji i kultury naszego środowiska oraz rozbudzać w dzieciach i młodzieży wartości patriotyczne. Nasza szkoła jest jedynym centrum kultury w Sołonce, w którym odbywają się wszystkie najważniejsze imprezy lokalne, z udziałem okolicznych mieszkańców.

Działalność patriotyczna w naszej szkole w ostatnich latach jest kontynuacją inicjatyw podjętych w poprzednim czasie.  Nasza  szkoła może poszczycić się ponad 100-letnią tradycją szkolnictwa. Kontynuując działania rodowitych mieszkańców naszych terenów, którzy wydali książki historyczne o życiu w Sołonce, postanowiliśmy od roku 2017, czyli poprzedzającego jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, rozpocząć cykl spotkań pod hasłem „Sołonka dla Niepodległej.”

Do najważniejszych działań i uroczystości możemy zaliczyć coroczne obchody Święta Niepodległości, obchody Święta Konstytucji 3 Maja, udział w akcji Rekord dla Niepodległej poprzez wspólne śpiewanie hymnu państwowego. Ponadto, nasi uczniowie brali udział w konkursach historycznych i patriotycznych.

Wiosną 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie o Kresach Wschodnich organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, w którym jeden z naszych uczniów zajął I miejsce. Jego pracą konkursową był  film dokumentalny z udziałem mieszkanki Sołonki, z którą przeprowadził wywiad.

W listopadzie 2019 r. w naszej szkole odbyła się piękna wieczornica z cyklu „Sołonka dla Niepodległej”. Uroczystość była poświęcona obchodom Święta 11 Listopada, ale nawiązywała również do 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była to szczególnie ważna impreza, ponieważ  uczestniczyli w niej honorowi goście, a wśród nich nieżyjący już dzisiaj prof. Stanisław Kopacz, który jako żywy świadek historii – Sybirak  opowiedział wzruszające wspomnienia ze swego dzieciństwa w prelekcji  „Moja mama i ja”.

Wszyscy nasi uczniowie bardzo aktywnie włączają się w codzienne życie szkoły, organizację uroczystości wewnątrzszkolnych, a także imprez przygotowywanych dla społeczności lokalnej.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież do zapisania się do naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Znajdziecie tu wspaniałych przyjaciół i przeżyjecie najpiękniejsze chwile swojego życia.

ZAPRASZAMY !!!