Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:
 • Liliana Wanat kl. VI – przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Kajetan Wanat kl. VIII – zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Wiktoria Patruś kl. VI– skarbnik/ sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 • mgr Wioletta Hanus – nauczyciel matematyki i informatyki

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego.

Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają spośród siebie Samorząd Uczniowski. Samorządność to samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości, że zdolnością do kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
 • Organizowanie dni tematycznych w szkole.

CELE OGÓLNE

 • Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.
 • Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości                                      i odpowiedzialności.
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Propagowanie postaw społecznie pożądanych
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz osób potrzebujących pomocy.
 • Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli na terenie szkoły, wsi, miasta, kraju.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Przygotowywanie informacji o aktualnych działaniach SU na stronie internetową szkoły.
 • Prowadzenie apeli.
 • Zebrania samorządu i przedstawicieli klas.
 • Pomoc przy organizacji konkursów.
 • Zachęcanie do wolontariatu.

SEMESTR I

Wrzesień

 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza i wybór kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2023/2024 z uwzględnieniem programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły oraz pomysłów zaproponowanych przez uczniów.
 • Dzień chłopaka

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej- wykonanie i wręczenie upominków pracownikom szkoły oaz przygotowanie apelu.
 • Przygotowanie gazetki tematycznej – Święto Zmarłych.

Listopad

 • Dzień odśpiewania hymnu.
 • Narodowe Święto Niepodległości– wspominamy ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości Polski.
 • Dzień Misia – 25 listopada
 • Andrzejki– dyskoteka szkolna i wróżby andrzejkowe.

Grudzień

 • Mikołajki- upominek dla każdego ucznia- akcja współpracy z Radą Rodziców.
 • Boże Narodzenie– wystrój szkolnego korytarza, udekorowanie choinki, przygotowanie gazetki Świątecznej i kartek z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Wykonanie stroików świątecznych do klas, gabinetu dyrektora szkoły i pokoju nauczycielskiego.
 • Wigilie klasowe.
 • Jasełka szkolne.

Styczeń

 • Gminny konkurs plastyczno-muzyczny.
 • Zabawa Karnawałowa.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy SU za I semestr w roku szkolnym 2022/2023.

SEMESTR II

Luty

 • Dzień Babci i Dziadka.
 • Słodki upominek w Tłusty Czwartek– akcja we współpracy z Radą Rodziców.
 • Walentynki– ubieramy się na czerwono.
 • Dzień pizzy.

Marzec

 • Dzień Kobiet– upominek dla Pań dziewczyn z naszej szkoły.
 • Dzień wiosny– wszyscy uczniowie ubierają się kolorowo. Obchód z Marzanną.
 • Dzień Otwartej Szkoły.

Kwiecień

 • Wielkanoc– kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obchody Dnia Ziemi– ubieramy się na zielono i wykonanie gazetki okolicznościowej.

Maj

 • Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3- Maja i wystawienie pocztu sztandarowego.
 • Dzień Matki.
 • Dzień filmowy dla wszystkich uczniów.

Czerwiec

 • Dzień Dziecka- wyjście, wycieczka
 • Święto Rodziny.
 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2022/2023.
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy SU z II semestr roku szkolnego 2022/2023.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 i wystawienie pocztu sztandarowego.

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej w ramach współpracy z kołem wolontariuszy.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Dokumentowanie działalności RSU.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Organizowanie szkolnych dyskotek.