Ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne:

Ubezpieczenie dedykowane jest dla:
dzieci, młodzieży, osób uczących się, personelu placówki oświatowej w tym:
-dziecko lub uczeń, w tym również: osoba z upośledzeniem umysłowym (w stopniu umożliwiającym naukę w ramach klas (oddziałów) integracyjnych lub szkolnictwa specjalnego), osoba z upośledzeniem ruchowym, osoba niewidoma oraz niesłysząca
-nauczyciel lub wychowawca zatrudniony w placówce oświatowej bez względu na podstawę prawną zatrudnienia
-pracownik administracyjny, zatrudniony w palcówce oświatowej bez względu na podstawą prawną zatrudnienia

Prezentacja ubezpieczenia szkolnego – zobacz