Żłobek

Projekt „Pierwszy Żłobek w Lubeni”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka- „SOLANKA”, dzięki dotacji  z Unii Europejskiej.

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Od 1 września w Żłobku „Radosne Słoneczko”, dzięki dotacji z Unii Europejskiej bawi się, rozwija i bezpiecznie czuje 15 dzieci z Gminy Lubenia! To dla rodziców szansa na polepszenie swojej sytuacji zawodowej!:)