Żłobek

 

 

 

Projekt „Pierwszy Żłobek w Lubeni”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka- „SOLANKA”, dzięki dotacji  z Unii Europejskiej.

  

 

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Od 1 września w Żłobku „Radosne Słoneczko”, dzięki dotacji z Unii Europejskiej bawi się, rozwija i bezpiecznie czuje 15 dzieci z Gminy Lubenia! To dla rodziców szansa na polepszenie swojej sytuacji zawodowej!:)

 

REKRUTACJA TRWA

Zapraszamy do zapisów dzieci do lat 3 do nowo otwartego żłobka:

„Radosne Słoneczko” 

W Niepublicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sołonce.

Realizowanego w ramach projektu: „Pierwszy żłobek w Lubeni”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

W ramach projektu:

bezpłatna codzienna opieka

bezpłatne codzienne wyżywienie 

nowa sala

nowoczesne wyposażenie

wykwalifikowana kadra

Projekt skierowany jest do Rodziców dzieci będących w sytuacji, w której przynajmniej jeden wraca do pracy po przerwie, przerwał pracę, jest bezrobotny/ przebywa na urlopie macierzyńskim, kończy się umowa o pracę, lub któremu kończy się okres zatrudnienia.