Podręczniki

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna – „Oto jaMAC, Numer dopuszczenia: 803/1/2017

Język Angielski – „Super Sparks”1, Oxford , Nr. dop :638/1/2013/2015

Religia – Podręcznik i zeszyt ucznia „Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa

Klasa 2

Edukacja wczesnoszkolna – „TropicieleWydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Numer dopuszczenia 492/4/2013

Język Angielski – „Super Sparks”2, Oxford , Nr. dop : 638/2/2014/2015

Religia – Podręcznik i zeszyt ucznia „Kochamy Pana Jezusa

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

PLIK PDF – PODR-KL 4-6