Rada Rodziców

Przewodniczący: Anna Bator
Zastępca: Teresa Wrobel
Skarbnik: Aldona Witek
Sekretarz: Barbara Wanat