Rada Rodziców

Rada rodziców 2020/2021

Przewodniczący: Barbara Warzybok
Zastępca: Katarzyna Kret
Skarbnik: Barbara Patruś
Sekretarz: Małgorzata Wanat