Rada Rodziców

Rada rodziców 2018/2019

Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:
Sekretarz:

 

Rada rodziców 2017/2018

Przewodnicząca: Anna Bator
Zastępca: Katarzyna Wasilewska
Skarbnik: Katarzyna Kret
Sekretarz: Barbara Warzybok

 

Rada rodziców 2016/2017

Przewodnicząca: Anna Bator
Zastępca: Teresa Wróbel
Skarbnik: Aldona Witek
Sekretarz: Barbara Wanat