Kadra

Lista dyżurów nauczycieli 2018/2019

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ

W NIEPUBLICZNYM ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SOŁONCE

mgr AGATA NYKIEL – dyrektor szkoły, nauczyciel muzyki, rytmiki i tańca

psycholog współpracujący ze szkołą:

Przemysław Chruściel, kontakt: chruscielprzemek@gmail.com

mgr ANNA TARAŃSKA – asystent dyrektora, nauczyciel matematyki, fizyki (dodatkowe uprawnienia: nauczyciel  przyrody)

mgr PAULINA SKOWRON – nauczyciel wychowania przedszkolnego, przyrody,                             j. niemieckiego

mgr AGNIESZKA TUMIDAJEWICZ – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  wychowania przedszkolnego, plastyki, prowadzenie zajęć logopedycznych

mgr RENATA WOŹNIAK – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

mgr BARBARA MICHNO – nauczyciel j. angielskiego  

mgr WOJCIECH MLAŚ – nauczyciel wychowania fizycznego

ks. mgr WITOSŁAW KARDAŚ – nauczyciel religii

mgr BARBARA WANAT – nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekunka w żłobku, nauczyciel geografii

mgr GRZEGORZ NYKIEL – nauczyciel historii, wos-u

dr RENATA POMARAŃSKA – nauczyciel j. polskiego,  opiekun biblioteki

mgr ANNA RYBKA – nauczyciel j. polskiego, opiekunka w żłobku

mgr  MONIKA OWSIANA – nauczyciel biologii i chemii

mgr RENATA BISKUP – nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych oraz techniki

mgr KRYSTYNA KOTULA– nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr ANETA PELC– opiekun świetlicy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr MAŁGORZATA WANAT – opiekun świetlicy

PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY

TERESA WRÓBEL – opieka nad kuchnią szkolną

KATARZYNA SOLECKA – pomoc w przedszkolu i żłobku

KATARZYNA WASILEWSKA– pomoc w żłobku