Kadra

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ

W NIEPUBLICZNYM ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SOŁONCE

mgr AGATA NYKIEL – dyrektor szkoły, nauczyciel muzyki, rytmiki i tańca

psycholog współpracujący ze szkołą:

Przemysław Chruściel, kontakt: chruscielprzemek@gmail.com

mgr ANNA TARAŃSKA – asystent dyrektora, nauczyciel matematyki, fizyki (dodatkowe uprawnienia: nauczyciel  przyrody)

mgr PAULINA SKOWRON – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody,
j. niemieckiego

mgr AGNIESZKA TUMIDAJEWICZ – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  plastyki, logopeda

mgr RENATA WOŹNIAK – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr BARBARA MICHNO – nauczyciel j. angielskiego  

mgr GRZEGORZ NYKIEL – nauczyciel historii, wos-u

mgr ANNA RYBKA – nauczyciel j. polskiego, opiekun biblioteki

mgr  MONIKA OWSIANA – nauczyciel biologii i chemii

mgr ANETA PELCnauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel świetlicy,

ks. mgr DAMIAN JACEK
– nauczyciel religii

mgr BARBARA PATRUŚ – nauczyciel wychowania przedszkolnego

lic. WIOLETTA HANUS- nauczyciel matematyki, informatyki, techniki

mgr BARBARA WANAT – opiekunka w żłobku, nauczyciel geografii

mgr MAŁGORZATA WANAT – opiekunka w żłobku

mgr KATARZYNA KRET– opiekunka w żłobku

 KLAUDIA MIKRUT – opiekunka w żłobku

PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY

TERESA WRÓBEL – opieka nad kuchnią szkolną

KATARZYNA SOLECKA – pomoc w przedszkolu i żłobku

GABRIELA SPISS – pracownik obsługi żłobka

AGATA SPISS – woźna