Święto Malinowe w Sołonce

Zespół taneczny Solon Dance z Sołonki wystąpił na Święcie Malinowym zorganizowanym dnia 8 lipca 2018 roku przez Wójta Gminy Lubenia oraz mieszkańców wsi Sołonka. Jest to jedno z ważniejszych świąt w Sołonce a zespół Solon Dance jest jedną z wizytówek  tej wsi, ponieważ w skład zespołu wchodzą uczniowie ze szkoły w Sołonce oraz pani Dyrektor. Zespół zaprezentował swoje umiejętności taneczne i wokalne  na wysokim poziomie.