Archiwa kategorii: Dokumenty

Plan godzin dla przedszkola

Plan godzin dla przedszkola

Dzień tygodnia

 

Gr I Gr II
 

Poniedziałek

 

 

 

6.30-9.30

mgr P. Skowron

9.30- 9.45

Religia

9.45- 11.25

mgr P. Skowron

11.25- 12.10

mgr R. Woźniak

12.10- 16.30

mgr A. Tumidajewicz

 

8.00- 9.50

mgr R. Woźniak

9.50- 10.20

Religia

10.20- 11.25

mgr R. Woźniak

11.25- 13.00

mgr J. Sobczyk- WF

 

Wtorek

6.30- 16.30

mgr P. Skowron

8.00- 12.10

mgr R. Woźniak

12.10- 13.00

mgr B. Michno- J. ang.

 

 

Środa

6.30- 10.25

mgr P. Skowron

10.25- 10.40

Religia

10.40- 12.10

mgr P. Skowron

12.10- 13.00

mgr A. Tumidajewicz

13.00- 16.30

mgr R. Woźniak

 

8.00- 8.40

mgr A. Nykiel- Muzyka

8.40- 9.30

Religia

9.30- 10.20

mgr J. Sobczyk- WF

10.20- 13.00

mgr R. Woźniak

 

 

Czwartek

6.30- 10.25

mgr P. Skowron

10.25- 11.10

mgr B. Michno- J. ang.

11.10- 16.30

mgr R. Woźniak

8.00- 8.30

mgr J. Sobczyk

8.30- 11.10

mgr R. Woźniak

11.10- 12.10

mgr B. Michno- j. ang.

12.10- 12.30

mgr J. Sobczyk- WF

12.30- 13.00

Rytmika

 

 

Piątek

6.30- 11.25

mgr P. Skowron

11.25- 12.10

mgr R. Woźniak

12.10- 16.30

mgr A. Tumidajewicz

8.00- 11.25

mgr R. Woźniak

11.25- 12.10

mgr J. Sobczyk- WF

12.10- 13.00

mgr R. Woźniak

 

 

SKS – ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

Termin zajęć: pierwszy i drugi tydzień każdego m-ca wtorek 13.55-14.40 sala gimnastyczna
Uczniowie klasy: II, III, IV, VI
prowadzący: mgr Joanna Sobczyk

CELE EDUKACYJNE:
1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.
3. Wdrażanie do „zdrowego” współzawodnictwa.
4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
5. Nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki.
6. Przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gry.
7. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji
i realizacji zajęć sportowych.
8. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.