Wszystkie wpisy, których autorem jest autor

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka – ”SOLANKA” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dn. 20 marca 2018r. (wtorek) w Szkole Podstawowej w Sołonce o godz. 18:00
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20.03.2018r.
1. Wyłożenie listy obecności i poproszenie wszystkich przychodzących na zebranie o potwierdzenie przybycia.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Otwarcie Walnego Zebrania.
4. Wybór Sekretarza i Przewodniczącego obrad.
5. Przedstawienie porządku Obrad i podjęcie uchwały
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2017.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie planu pracy na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka –„Solanka” na rok 2018.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.

Podziękowanie

Dziękujemy Panu Prezesowi i firmie Zeto za przekazanie Nam nagród na organizowany przez Nas Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w styczniu 2018 roku. Cieszymy się , że tak duża firma wsparła naszą małą  szkołę.

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek – styczeń 2018

Wyniki V gminnego konkursu muzycznego pt. „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”

Skład komisji gminnego konkursu muzycznego

  1. Pani Urszula Zając – przewodnicząca komisji
  2. Pani Maria Podgórska
  3. Pani Żaneta Żółkiewska
  4. Pani Halina Foltyn

Kategoria klas I-III

Soliści

I miejsce – Aleksandra Gugała kl.II – Szkoła Podstawowa w Lubeni

II miejsce – Milena Rokita kl.I – Szkoła Podstawowa w Lubeni

III miejsce – Wiktoria Mierzwa kl.I – Szkoła Podstawowa  w Lubeni

Wyróżnienie – Emanuel Bator kl.II – Szkoła Podstawowa w Sołonce

Ewa Skowron kl.I – Szkoła Podstawowa w Sołonce

Zespoły

I miejsce – Maja Lubas i Julia Patruś kl.II- Szkoła Podstawowa w Lubeni

II miejsce – Filip Tłuczek, Karina Jajuga, Julia Jauga, Julia Kyc kl. I – Szkoła Podstawowa w Lubeni

Kategoria klas IV-VII

Soliści

I miejsce– Zuzanna Warchoł kl.VII – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

II miejsce – Julita Szkoła kl.IV – Szkoła Podstawowa  w Lubeni

III miejsce – Natalia Krzysztoń kl.V- Szkoła Podstawowa w Sołonce

Wyróżnienie – Iwona Wróbel kl.VI – Szkoła Podstawowa w Sołonce

Anna Warchoł kl.V – Szkoła Podstawowa w Lubeni

Zespoły

I miejsce – Zofia i Julian Stępień  kl.VII- Szkoła Podstawowa w Sołonce

II miejsce  – Julia Grzebyk, Natalia Iskrzycka  kl.IV – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

III miejsce – Kacper Kondracki kl.V i Gracjan Wanat kl.. VI – Szkoła podstawowa w Sołonce

Wyróżnienie  – Weronika Skoczylas,  Karolina Andreasik,  Aleksandra Wydro kl. V – Szkoła Podstawowa w Lubeni