Rekrutacja ED

Dokumenty związane z rekrutacją do Szkoły Podstawowej w Edukacji Domowej:

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły
  2. Podanie
  3. Ankieta
  4. Oświadczenie 1
  5. Oświadczenie 2
  6. Oświadczenie 3
  7. Oświadczenie podręczniki 2023-24
  8. RODO

Prosimy także o dostarczenie do szkoły (osobiście bądź w postaci skanu na pocztę: nspsolonkaed@gmail.com ), następujących dokumentów:

  1. Opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (jeśli uczeń taką posiada),
  2. Świadectwa ukończenia ostatniej klasy.